Opvoeding

Bij gastouderopvang de Kikker worden kinderen niet alleen opgevangen, maar ook opgevoed. Wat er gedaan wordt en de keuzes die hierbij gemaakt worden hebben hebben betrekking op de kinderen. Er wordt er voor gezorgd dat alles zo gemoedelijk en gezellig als mogelijk verloopt. Tegelijkertijd is er structuur, regelmaat, rust en duidelijkheid voor de kinderen. Zo zijn de materialen die aanwezig zijn bijvoorbeeld afgestemd op de kinderen. Ook wordt er altijd het goede voorbeeld gegeven door bijvoorbeeld elke ochtend te begroeten en aan het einde van de dag ook weer gedag te zeggen.

Er wordt naar de kinderen zelf gekeken; waardoor voelt een kind zich veiliig, op zijn gemak en tegelijkertijd uitgedaagd. Om daar achter te komen is het belangrijk om stil te staan bij de basisbehoeften van kinderen en daar vervolgens op in te spelen. Dat gebeurt op verschillende manieren

 • door emotioneel te ondersteunen;
 • autonomie te ondersteunen; (dingen zelf mogen doen/meebeslissen )
 • leiding te geven;
 • structuur te bieden;
 • verzorging;
 • en aan te sluiten op temperamenten;

Elk gezin voedt zijn eigen kind(eren) anders op. Daarom vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk de wensen van ouders te evenaren.

Emotionele ondersteuning
Het is heel belangrijk dat een kind zich beschermd en geborgen voelt en daardoor lekker in zijn vel kan zitten. Een goede vertrouwensband tussen de gastouder en het kind is daarom erg belangrijk. Deze vertrouwensband is er niet zomaar en hier moet samen aan gewerkt worden. Wanneer een kind maar 1 keer in de week komt, is het lastiger om een vertrouwensband om te bouwen. Daarom is het fijn als een kind dan een paar keer komt wennen met en/of zonder ouders. Voor kinderen die bijvoorbeeld 5 dagen in de week komen, zal deze vertrouwensband sneller verlopen. Toch zou het in het begin altijd lastig zijn voor kinderen wanneer ze voor het eerst naar de opvang gaan.

Autonomie ondersteunen
Kinderen hebben behoefte en ruimte nodig om dingen zelf en op hun eigen manier te doen. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer hij steeds meer mag gaan doen. Daarom wordt kinderen de ruimte gegeven om dingen op hun eigen manier en op hun eigen tempo te doen. De kinderen worden hierbij op de volgende manieren ongesteund:

 • Zelfstandigheid bevorderen: De kinderen worden gestimuleerd om zelf – of samen met andere kinderen – dingen te organiseren: zelfstandig speelgoed pakken en uitdelen, zelf naar de wc gaan, zelf opruimen enzovoorts. Dit verstevigt het gevoel van zelfstandigheid. Daarom wordt er ook niet snel ingegrepen wanneer het niet in 1 keer lukt.
 • Communicatie: Door veel te communiceren met de kinderen en veel uitleg te geven wordt er voor structuur gezorgd. Hierdoor weten de kinderen wat er gaat gebeuren en snappen ze waarom dingen gebeuren.

Leiding geven
Respect voor een kind is belangrijk, maar het is op bepaalde momenten net zo belangrijk dat de gastouder de touwtjes in handen neem en houdt. Er zijn situaties die kinderen niet goed kunnen inschatten of waarin zij niet zelf tot een verstandige keuze kunnen komen. Een sturende rol is hierin dan ook onmisbaar. Bij gastouderopvang de Kikker wordt het gedrag van de kinderen op een positieve manier aangestuurd door duidelijke regels en veel complimenten. Kinderen moeten leren wat regels zijn en deze moeten ze ook begrijpen om deze toe te kunenn passen. Daarom wordt bij de regels uitgelegd wat ze zijn en wat er verwacht wordt. Bij het maken en uitleggen van afspraken, regels en grenzen wordt op een aantal punten gelet:

 • Hoe jonger het kind is, hoe moeilijker het is om de reden van een regel uit te leggen. Daarom worden regels vooral kort en vastberaden gezegd: ‘Wij doen elkaar geen pijn. Ook wordt er vooral uit de ‘ik’ positie gepraat.
 • Twee keer herhalen is genoeg. De eerste keer wordt er uitgelegd wat er verwacht wordt. Hierbij wordt uitgelegd waarom dat verwacht wordt. Gebeurt het daarna nog niet, dan wordt het iets strenger gezegd samen met een consequentie.
 • Kinderen vinden het prettig om iets te zeggen te hebben over hun leefomgeving. Hoe ouder kinderen zijn, hoe meer de kinderen betrokken worden bij het maken van regels. Kinderen hebben ook zelf een mening over de goede omgang met elkaar.

Structuur bieden
Vaste routines en rituelen zijn goede middelen om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en rust bij kinderen. Voor een kind is de wereld één grote draaikolk, waarin het iedere keer nieuwe dingen meemaakt, thuis, bij de gastouder, buiten op straat en bij familie of vrienden. Door te zorgen voor duidelijkheid over wat er gebeurt worden al die gebeurtenissen begrenst. De volgorde waarin dingen gebeuren en rituelen rond vaste activiteiten op een dag zijn voor een kind zekerheden in de draaikolk die ‘het leven’ heet. De volgende rituelen zijn terug te zien bij gastouderopvang de Kikker:

 • Begroeten door een handje te geven bij binnenkomst
 • Samen naar papa/mama zwaaien bij afscheid
 • Een vaste dagindeling aan te houden (Zie dagindeling)
 • Verjaardagen/feestjes

Verzorging
De lichamelijke behoeften zijn volgens Maslow het belangrijkste wat een mens, en dus ook kinderen nodig hebben. Pas als dit in orde is, kunnnen er andere dingen verwacht/geleerd worden.
Het gaat hierbij om een goede verzorging van de kinderen: schone luisers, zindelijkheidstraining, handen wassen, huid- en haarverzorging, eten, drinken, slapen enzovoorts. Ook wordt er elke dag eenzelfde dagindeling gehanteerd.
Bij de verzorging van de kinderen gaat het om de volgende punten:

 • Lichamelijke verzorging: Na het slapen worden de haren gekamd, bij mooi weer worden de kinderen ingesmeerd en krijgen de kinderen bijvoorbeeld een muts op. Ook zijn er elke dag veel verschoningsrondes.
 • Zindelijk worden: Wanneer kinderen er klaar voor zijn om zindelijk te worden, wordt hier intensief aandacht aan geschonken. Wel wordt dit in een ontspannen en ongedwongen manier aangeboden. Begrip, geduld en timing zijn hierbij erg belangrijk.
 • Eten en drinken: Gezonde voeding is belangrijk voor de groei, en voor voldoende energie. Daarom hebben wij vaste eetmomenten aan tafel.
 • Slapen: Elk kind heeft zijn eigen slaapritueel. (Knuffeltje?Slaapzak?Voorlezen?Liedje?) (Zie hoofdstuk: Slapen en rusten)