Ontwikkeling

logo_sloOm een kind goed in te laten stromen in het basisonderwijs, dient deze een aantal leerdoelen te hebben behaald. SLO, (Stichting leerplan ontwikkeling), heeft hiervoor beheersingsdoelen ontwikkeld. Deze doelen brengen de ontwikkelingslijn van kinderen van twee tot zeven jaar in beeld met betrekking tot taalontwikkeling, rekenontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling:

De leerdoelen van SLO bestaan uit de volgende domeinen:

  • Taalontwikkeling; Mondelinge taalvaardigheid, ontluikende – en beginnende geletterdheid en taalbeschouwing.
  • Rekenontwikkeling; Getalbegrip, meten en meetkunde.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling; Zelfbeeld/ontwikkeling van identiteit, ontwikkeling van zelfstandigheid, sociaal gedrag/ontwikkeling van sociale vaardigheid en werkhouding en concentratie.

Bij gastouderopvang de Kikker wordt gewerkt met de beheersingsdoelen van SLO om ervoor te zorgen dat de kinderen straks over de juiste bagage beschiken om in te stromen in het basisonderwijs. Er wordt er voor gezorgd dat deze leerdoelen op een zo’n ongedwongen en speelse manier in de dagelijkse praktijk aangeboden worden. Gastouderopvang de Kikker biedt het werken met de SLO leerdoelen aan alle kinderen aan. Dit betekent dat wij zowel kinderen met een ontwikkelachterstand als kinderen met een ontwikkelvoorsprong goed kunnen begeleiden.

De beheersingsdoelen worden door middel van thematisch werken gebruikt. Elke maand wordt er met een ander thema gewerkt. Voor elk thema worden specifieke activiteiten ontwikkeld. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het thema ‘Lente’. Over elk thema worden specifieke boekjes gelezen, liedjes gezongen, buitenactiviteiten gedaan (zoals naar kinderboerderij gaan), enzovoorts. Spelenderwijs behalen de kinderen zo al veel doelen. Doordat er binnen de thema’s extra aandacht wordt gegeven aan de beheersingsdoelen, zullen de kinderen spelenderwijs meer dan gemiddeld leren.

Voor kinderen is het dus belangrijk dat zij qua ontwikkelingen al bepaalde beheersingsdoelen behaald moeten hebben voordat ze naar de basisschool gaan. Toch zijn er meer dingen daarbuiten die ook heel belangrijk zijn voor kinderen. Vrijwel alles waar een kind voor het eerst mee in aanmerking komt, is spannend en vaak ook moeilijk. Gastouderopvang de Kikker werkt op de volgende manieren aan de ontwikkeling van de kinderen:

  • door te werken met de beheersingsdoelen van SLO,
  • te zorgen voor veel routine,
  • door veel met elkaar te spelen,
  • elke maand met een ander thema te werken (Bijvoorbeeld thema: lente)
  • en er wordt extra aandacht aan de natuur geschonken.

Routine
Elke ochtend tijdens het fruit eten wordt er met de kinderen de dagritmekaarten besproken. Dit zijn kaarten waarop staat wat de dagplanning is. Hierdoor weten de kinderen wat er gaat gebeuren. Dit zorgt voor veel duidelijkheid. Ook wordt er tijdens het fruit, brood en cracker moment altijd liedjes gezongen.. Zo heeft elke activiteit zijn eigen routine. Zo worden de kinderen bijvoorbeeld na het brood eten gelijk verschoond, lezen we nog een paar boekjes en gaan de kinderen daarna slapen. Doordat de dingen voor de kinderen duidelijk worden gemaakt door middel van routine.

Samen spelen
Om samen te kunnen spelen moet het kind zich in het andere kind kunnen verplaatsen en de reactie en het gedrag van het andere kind kunnen interpreteren en begrijpen. Dit is moeilijk! Door samen met de kinderen te spelen wordt hen geleerd om rekening te houden met elkaar, te delen en verschillende sociale regels in acht te nemen.