Missie & Visie

Missie/Doel:
Gastouderopvang de Kikker stelt zichzelf tot doel dat kinderen zich op sociaal-emotioneel, taal-, reken- en natuurgebied voldoende ontwikkelen zodat zij makkelijk in het basisonderwijs kunnen instromen. Dit wordt gefaciliteerd in een huiselijke omgeving door voldoende uitdaging, veiligheid en routine aan te bieden.

Visie:
Kinderen van nul tot vier jaar staan binnen gastouderopvang de Kikker op de eerste plaats. De ontwikkeling van de kinderen staat hierbij centraal. Door duidelijk, actief en betrokken te zijn, wordt de nodige ondersteuning gegeven aan een kind om zelfredzaam en verantwoordelijk te kunnen zijn of te worden. De kinderen worden binnen een beschermde huislijke sfeer opgevangen, waarin zij optimaal worden gestimuleerd om – net als een kikker – sprongen in hun ontwikkeling te maken.

Om de kinderen deze sprongen te laten maken in hun ontwikkeling wordt er een omgeving aangeboden met voldoende uitdaging, veiligheid en routine. Dit gebeurt door:
– het aanbieden van gezonde voeding,
– altijd en overal toe te zien op veiligheid.
– toe te zien op de verzorging en hygiëne van de kinderen,
– dezelfde regels in de opvoeding als thuis te hanteren,
– een repeterende dagindeling toe te passen,
– de beheersingsdoelen van SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) in acht te nemen,
– het aanbieden van themagebonden activiteiten,
– het aanbieden van gestructureerde spelactiviteiten,
– en te focussen op spelen, zowel binnen als buiten.