De opvang

Binnen gastouderopvang de Kikker worden kinderen van nul tot vier jaar opgevangen binnen een beschermde huislijke sfeer, waarin de kinderen optimaal worden gestimuleerd om – net als een kikker – sprongen te kunnen maken in hun ontwikkeling.

Om sprongen te kunnen maken in hun ontwikkeling moet er goed worden voldaan aan de basisbehoeften van de kinderen. Professor J.M.A Riksen Walraven heeft in de Wet Kinderopvang vier pedagogische basisdoelen beschreven die gastouderopvang de kikker als leidraad voor het dagelijkse handelen hanteert

  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • het stimuleren van de ontwikkeling van sociale competenties;
  • het stimuleren van de ontwikkeling van persoonlijke competenties;
  • en de overdracht van waarden en normen.

Deze basisdoelen komen niet puntsgewijs hier terug. Dit komt omdat deze basisdoelen in veel dagelijkse bezigheden terugkomen. De emotionele veiligheid gaat bijvoorbeeld over de vaste dagindeling, de speelruimte, persoonlijke aandacht, ontwikkelingsdoelen enzovoorts.

Deze website en het pedagogisch werkplan zijn leidraad voor het handelen binnen gastouderopvang de kikker en is bedoeld ter informatie voor de ouders, zodat zij weten hoe er binnen de gastouderopvang wordt gewerkt.

Als  wordt gesproken over ‘wij’ of ‘ons’, dan bedoelen wij hier de gastouder mee. Waar ouder staat, wordt ook bedoeld ouders of verzorger(s). Daar waar staat ‘het kind, hij …’ wordt ook bedoeld ‘het kind, zij …’.

Veel leesplezier!