Kinderopvangtoeslag

Als kinderen naar de kinderopvang gaan, brengt dat aardig wat kosten met zich mee. Als u werkt en de zorg voor uw kinderen combineert, heeft u recht op kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten voor opvang. Dat geldt alleen voor opvang bij een erkende kinderopvanginstelling. De hoogte van de toeslag de u krijgt hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt.

Toeslag aanvragen en ontvangen
De toeslag moet u aanvragen op www.toeslagen.nl. U maakt een schatting van uw kinderopvangkosten voor het hele jaar en de Belastingdienst keert elke maand een bedrag uit zodat u de factuur van de kinderopvangorganisatie kunt betalen.
Let op: doe een voorzichtige schatting bij het aanvragen van uw toeslag, want achteraf vindt een verrekening plaats. Als u teveel hebt gekregen, moet je dit terugbetalen.

Bureaukosten
Bij de Belastingdienst geeft u een uurprijs aan van de opvang. Bij gastouderopvang moet u de bureaukosten/administratiekosten/bemiddelingskosten, inschrijfkosten of andere kosten die het bureau aan u factureert, ook daarin versleutelen. De Belastingdienst kijk slechts naar een maximaal uurtarief. Mocht de gemiddelde uurprijs van de gastouderopvang boven dit maximale uurtarief uitkomen, dan houdt de Belastingdienst daar geen rekening mee bij het bepalen van de kinderopvangtoeslag. Het bedrag dat u aan kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt voor gastouderopvang, wordt berekend over maximaal €5.48 per uur.